Reinbert de Leeuw

……  is zonder twijfel een van de meest belangrijke en invloedrijkste musici van de laatste decennia in Nederland.  Al jarenlang actief op de concertpodia in binnen- en buitenland, mag hem toegezegd worden dat hij bepalend is geweest voor de ontwikkeling van de moderne en hedendaagse muziek op de Nederlandse podia, niet alleen als dirigent van zijn Schönberg Ensemble, maar ook op het gebied van de kamermuziek heeft hij samen met kamermuziekpartners, voor muzikale hoogtepunten en muzikale ontdekkingen gezorgd.

Inmiddels heeft Reinbert de Leeuw de 70-jarige leeftijd bereikt en om dit nieuwe levensdecennium te markeren, keert hij terug naar een ‘oude liefde’ – het pianorecital!

Iedereen kent zijn opnamen van Satie, maar ook zijn opnames van andere componisten van het piano repertoire zijn met belangrijke prijzen onderscheiden en bejubeld!

Nu is het Reinbert de Leeuw wel toevertrouwd dat de samenstelling van een recital programma een bijzondere is, en hij heeft daarom gekozen voor weinig uitgevoerde werken van de componist Liszt!   Het volledige programma vindt u op mijn website – "Special Programmes"

Een substantieel deel van het programma wordt gevormd door de ‘Via Crucis’ , gecomponeerd in 1879. Het is wellicht toeval dat de componist ten tijde van het componeren van dit werk, net als Reinbert de Leeuw nu, toen 70 jaar oud was – een aansprekende overeenkomst is het echter wel!

Het NRC/Handelsblad heeft een interviewreeks met diverse musici uitgebracht onder de titel “Wat is voor u de mooiste noot” .. Reinbert de Leeuw beantwoordde die vraag als volgt:

“Dat is een d uit de Via Crucis van Franz Liszt, een stuk uit 1879. Liszt componeerde eerst een versie voor koor en piano, toen nog een versie voor alleen piano. De d zit in de vierde statie, "Jezus ontmoet zijn Moeder".' (Het volledige interview staat op de website onder Artikelen/Interviews.)

Ik beveel u het bijzondere programma van Reinbert de Leeuw van harte aan voor uw programmering van het volgende seizoen!  Het programma zoals vermeld op de site is een avondvullend  programma, maar is eventueel ook in te korten voor b.v. een koffie-concert-format.

Data en honorarium zijn in overleg vast te stellen – laat u niet weerhouden kontakt met mij op te nemen! Ik zie uw bericht graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Marianne Herzberger

Oktober 2008


Vragen of opmerkingen?
Stuur een e-mail naar
info@herzberger-artists.com